O mnie

Psychoterapeuta

Izabela Samulewicz-Stawicka

Jestem mediatorem i terapeutą pracującym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Większość swojego zawodowego życia byłam związana z sektorem pomocowym świadcząc wsparcie rodzinom, młodzieży i dzieciom w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi. Współpracowałam również z organizacjami pozarządowymi takimi jak np. Fundacja Inkubator oraz Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost.

Odbyłam staż z zakresu psychologii klinicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych oraz Klinice Psychiatrii Młodzieżowej.
Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, ukończyłam Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, a moja praca podlega superwizji.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, zasadą uczciwości i szacunku dla godności osób z którymi mam kontakt zawodowy.
Terapia dla mnie to oparte na bezpieczeństwie i zaufaniu spotkanie, które pomaga odkrywać nowe rozwiązania, zasoby i siły na drodze ku pożądanej przez klienta zmianie.

Izabela Samulewicz-Stawicka