Psychoterapia

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach BSFT (Brief Solution Focused Therapy, którą wykorzystuję w swojej pracy terapeutycznej jest jednym z kreatywnych, stosunkowo młodych nurtów terapeutycznych. BSFT w swoich założeniach nawiązuje do dorobku Miltona Ericksona. Istotny wkład w rozwój nurtu BSFT wnieśli Stive de Shazer i Insoo Kim Berg, którzy założyli w 1978 r. Brief Family Therapy Center w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijali podejście nadając mu specyficzny wymiar.
W Polsce BSFT rozwija się jako podejście psychoterapeutyczne od 1990 roku.  Terapia ta zrodziła się w wyniku krytyki założeń terapii zajmującej się rozwiązywaniem problemów. W tym modelu klient jest postrzegany jako ekspert od swojego życia, a główny obszar pracy polega na poszukiwaniu rozwiązań, które nie muszą być związane z problemem. Według Miltona Erocksona osoby zwracające się po pomoc do terapeuty znają rozwiązanie swoich problemów, tylko nie wiedzą, że je znają, dlatego zadaniem specjalisty jest im tę prawdę uświadomić.

Filozofię centralną BSFT stanowią trzy podstawowe tezy:

  1. Jeśli się coś nie zepsuło – nie naprawiaj tego (nie należy zmieniać tego, co się sprawdza i przynosi skutek)
  2. Jeśli coś działa – rób tego więcej (warto powtarzać te czynności i zachowania, co do których jesteśmy przekonani, że są pomocne)
  3. Jeśli coś nie działa, rób coś innego (jeśli mamy świadomość, że coś nie działa, warto się zatrzymać, zwolnić i przyjrzeć jeszcze raz temu, dokąd zmierzamy).

Cechą charakterystyczną terapii BSFT jest wysoki poziom szacunku do klientów i bliskich im osób, wyrażający się w dopuszczeniu możliwości kształtowania przyszłości stosownie do ich osobistych nadziei i aspiracji.

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu najważniejsze jest wykorzystanie tego co „zdrowe”, co się sprawdza i jest dostępne w danej osobie i świecie klienta, pary, rodziny czy zespołu. Współpraca terapeuty i klienta skupia się na uświadomieniu potrzeb i możliwości osiągania celów, szukaniu mocnych stron
i zasobów.

Klient jest tym, który wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Terapeuta jest ekspertem od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z klientem wizję celu i drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.  Metoda ta pozwala znacznie skrócić czas  trwania terapii  i szybko osiągnąć widoczną zmianę – oczekiwane efekty zwykle udaje się uzyskać w ciągu 6 – 10 spotkań.